budynek starostwa i logo powiatu


Na podstawie § 4 Uchwały nr 353/1682/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego Starosta Tarnogórski informuje, że w roku 2023 przeznacza się kwotę 12.000,- zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) na wsparcie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego poprzez realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie akwenów Powiatu Tarnogórskiego.

Więcej pod linkiem : Informacja o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego