kilka osób podczas oględzin budowy

Trwa inwestycja, na którą Powiat Tarnogórski pozyskał dofinansowanie z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego w kwocie prawie 3,6 mln złotych, a łączny koszt inwestycji to blisko 5,5 mln złotych. Prace remontowo-budowlane mają za zadanie poprawić warunki pobytu pensjonariuszy i jednocześnie ograniczyć koszty funkcjonowania tej jednostki.

31 marca, podczas spotkania, w którym uczestniczyli m.in. dyrektor Izabela Szeliga, przedstawiciel zarządu powiatu Krzysztof Łoziński wraz z naczelnik wydziału inwestycji oraz właściciel firmy LECHBUD z Bytomia, omówiony został postęp wykonanych oraz obecnie trwających prac budowlanych na terenie DPS-u.

DPS „Przyjaźń” to jeden z liczniej zamieszkałych DPS-ów, obecnie w domu przebywa 130 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych, a przez minione lata udzielono świadczeń prawie 400 osobom.

Zakres prowadzonych prac obejmuje izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki budowlanej, ocieplenie i odwodnienie dachów, remont instalacji odgromowej budynku, budowę podjazdów dla niepełnosprawnych oraz schodów, remont balkonów, remont nawierzchni zewnętrznych i zagospodarowanie terenu.