Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnowskie Góry

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach rotę ślubowania złożyło dwóch nowo przyjętych policjantów. Rotę ślubowania przyjął od nich pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach młodszy inspektor Sławomir Bylicki. Wkrótce młodzi policjanci rozpoczną szkolenie podstawowe, by po jego ukończeniu służyć społeczeństwu.

Dzisiaj w sali narad tarnogórskiej komendy rotę ślubowania złożyło dwóch nowo przyjętych policjantów. Rotę ślubowania przyjął pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach młodszy inspektor Sławomir Bylicki. W uroczystości wzięli również udział: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego aspirant sztabowy Marceli Zymela, Specjalista Zespołu Kadr i Szkolenia aspirant sztabowa Aneta Bartoszewska oraz przedstawiciel Komisariatu Policji w Zbrosławicach aspirant sztabowy Adam Mrozek.

W obecności szefa tarnogórskich policjantów oraz pozostałych członków kierownictwa, posterunkowy Michał Milic oraz posterunkowy Krzysztof Burdziak wypowiedzianą rotą ślubowania zobowiązali się służyć obywatelom i strzec ich bezpieczeństwa. Komendant Bylicki podkreślił, jak ważny jest etos i powaga służby policjanta, który codziennie ryzykuje życie dla dobra innych.

Na zakończenie uroczystości Komendant życzył młodym adeptom zadowolenia i satysfakcji z pełnionej służby oraz przestrzegał, że każdego dnia, bez względu na okoliczności, obowiązują ich zasady etyki zawodowej, których łamanie godzi w wizerunek całej formacji. Zaznaczył również, że policjant zawsze musi obiektywnie wykonywać swoje obowiązki w oparciu o przepisy prawa.

Policjanci, którzy złożyli ślubowanie, rozpoczną kurs podstawowy w Szkole Policji w Katowicach. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych zasilą szeregi tarnogórskiej jednostki.

Nowo przyjętym kolegom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów!

Żeby zostać policjantem, każdy z nich przeszedł całą procedurę doboru, która do łatwych nie należy. Jak zostać policjantem?

  • Na zdjęciu widać pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach młodszego inspektora Sławomira Bylickiego, któremu  Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego aspirant sztabowy Marceli Zymela składa meldunek.
  • Na zdjęciu widać pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach młodszego inspektora Sławomira Bylickiego, Obok którego znajduje się biało-czerwona flaga oraz godło.
  • Na zdjęciu widać Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego aspiranta sztabowego Marcelego Zymelę , Specjalistkę Zespołu Kadr i Szkolenia aspirant sztabową Anetę Bartoszewską oraz przedstawiciela Komisariatu Policji w Zbrosławicach aspiranta sztabowego Adama Mrozeka.
  • Na zdjęciu widać Komendanta Bylickiego oraz stojących przed nim dwóch policjantów, którzy mają uniesione do góry palce i składają rotę ślubowania.
  • Na zdjęciu widać dwóch policjantów, którzy mają uniesione do góry palce i składają rotę ślubowania.
  • Na zdjęciu widać Komendanta Bylickiego oraz policjanta, który podpisuje dokument znajdujący się na stole.
  • Na zdjęciu widać policjanta, który podpisuje dokument znajdujący się na stole.
  • Na zdjęciu widać Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego aspiranta sztabowego Marcelego Zymelę , Specjalistkę Zespołu Kadr i Szkolenia aspirant sztabową Anetę Bartoszewską oraz przedstawiciela Komisariatu Policji w Zbrosławicach aspiranta sztabowego Adama Mrozeka.
  • Na zdjęciu dwóch policjantów, którzy mają uniesione do góry palce i składają rotę ślubowania.