Tarnogórscy policjanci podsumowali piątkowe działania pn. „Bezpieczny Pieszy”. Kolejna już akcja miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa wśród niechronionych uczestników ruchu. W sumie policjanci ujawnili 80 wykroczeń. Wszystkie dotyczyły przekroczenia prędkości w rejonach przejść dla pieszych.

Po raz kolejny tarnogórska drogówka prowadziła działania pod nazwą „Bezpieczny Pieszy”, w trakcie których wzmożone patrole policji sprawdzały zachowania kierujących i pieszych w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń z ich udziałem. W godzinach od 6.00 do 22.00 policjanci odnotowali 80 wykroczeń. Tym razem ani jedno nie dotyczyło niechronionych uczestników ruchu. Najczęstszą przyczyną łamania prawa przez kierujących pojazdami, było przekraczanie dopuszczalnej prędkości w rejonie przejść dla pieszych.

Przypominamy:
Piesi to grupa uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami. Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego ma miejsce na przejściach dla nich przeznaczonych, a przecież w swej istocie przejścia dla pieszych powinny gwarantować im bezpieczne przekroczenie jezdni. Niestety tak nie jest, ponieważ kierujący pojazdami, często zapominają o obowiązujących ich przepisach.

Dlatego warto przypomnieć, że kierowca, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście. Co więcej, jeśli skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

Przypominamy również, że kierowcom zabrania się w szczególności wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim oraz omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
Jednak to nie tylko na kierujących spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo pieszych. Piesi również powinni zadbać o własne bezpieczeństwo i zachowywać się odpowiednio dla własnej ochrony na drodze. Noszenie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego to dawanie kierowcom samochodów szansy na odpowiednio wczesne zauważenie pieszego i uniknięcie potrącenia.

Pamiętajmy – bez odblasków kierujący nie zawsze nas zauważy! To, że my widzimy światła zbliżających się pojazdów, nie oznacza, że kierujący widzą nas!

Zachowanie ostrożności i korzystanie z wyznaczonych przejść dla pieszych, chodzenie przy lewej krawędzi jezdni, gdy nie ma chodnika lub pobocza i ustępowanie miejsca zbliżającym się pojazdom to kolejne z zachowań łatwych do spełnienia i dających szansę uniknięcia tragicznych konsekwencji wypadków drogowych.