Od 9 stycznia do 9 lutego 2023 roku grudnia Gmina Tarnowskie Góry prowadzi nabór uzupełniający do projektu grantowego pn. „Czysty LUFT w Tarnowskich Górach” na dofinansowanie instalacji nowych 13 nowych źródeł ciepła. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Nabór dokumentów zgłoszeniowych prowadzony będzie w terminie 9 – 9.02.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Góry

– Nabór uzupełniający prowadzony jest na 13 źródeł ciepła w tym:
1) 1 kocioł na biomasę
2) 9 kotłów węglowych
3) 3 kotły gazowe

Liczba źródeł ciepła może ulec zmianie w przypadku kolejnych rezygnacji grantobiorców z udziału w Projekcie.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem „Czysty LUFT w Tarnowskich Górach- nabór uzupełniający”- decyduje kolejność zgłoszeń, data wpływu do Urzędu. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje na temat projektu zostały zawarte w Regulaminie naboru zgłoszeń oraz realizacji projektu grantowego w ramach projektu pn. „Czysty LUFT w Tarnowskich Górach” można znaleźć tutaj.

 

Projekt Czysty Luft w Tarnowskich Górach do realizacji!