Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnowskie Góry

Wczoraj od 6:00 do 22:00 w powiecie tarnogórskim policjanci prowadzili działania „Bezpieczne skrzyżowania”. Celem działań jest dążenie do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg na skrzyżowaniach i w ich rejonach. Stróże prawa zwracali uwagę na zachowania kierowców i pieszych reagując na popełniane przez nich wykroczenia oraz przestrzegali przed skutkami niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego działaniami objęli rejony skrzyżowań o największym zagrożeniu/natężeniu ruchu, a przede wszystkim miejsca zagrożone wykroczeniami w korelacji kierujący – pieszy z uwzględnieniem przejść dla pieszych, na których dochodzi do ich potrąceń.

Podczas wczorajszych działań, tarnogórscy policjanci ujawnili 64 wykroczeń drogowych, których dopuścili się kierujący pojazdami. Większość wykroczeń popełnionych przez kierowców, bo aż 54, dotyczyła przekroczenia dozwolonej prędkości w rejonie skrzyżowań.

Po raz kolejny apelujemy o rozwagę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy! Kierowcy, którzy jeżdżą brawurowo, powinni pamiętać, że za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym traci się prawo jazdy. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od nas samych, w tym od samopoczucia i stanu zdrowia kierowcy, sposobu jazdy, kultury na drodze, czy przygotowania pojazdu do podróży.