Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnowskie Góry

Wczoraj, w powiecie tarnogórskim policjanci prowadzili działania „Bezpieczne skrzyżowania”. Celem działań było dążenie do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg na skrzyżowaniach i w ich rejonach. Stróże prawa zwracali uwagę na zachowania kierowców i pieszych reagując na popełniane przez nich wykroczenia oraz przestrzegali przed skutkami niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego działaniami objęli rejony skrzyżowań o największym zagrożeniu/natężeniu ruchu, a przede wszystkim miejsca zagrożone wykroczeniami w korelacji kierujący – pieszy z uwzględnieniem przejść dla pieszych, na których dochodzi do ich potrąceń.

Podczas wczorajszych działań, tarnogórscy policjanci ujawnili 56 wykroczeń drogowych, których dopuścili się kierujący pojazdami. Większość z nich dotyczyła przekroczenia prędkości w rejonie skrzyżowań oraz nieprawidłowego parkowania w rejonie skrzyżowań. Za przewinienia, których dopuścili się kierujący, policjanci nałożyli 36 mandatów karnych oraz zastosowali 20 pouczeń.

Po raz kolejny apelujemy o rozwagę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy! Kierowcy, którzy jeżdżą brawurowo, powinni pamiętać, że za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym traci się prawo jazdy. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od nas samych, w tym od samopoczucia i stanu zdrowia kierowcy, sposobu jazdy, kultury na drodze, czy przygotowania pojazdu do podróży.