Krystyna Kosmala Przemysław Cichosz oraz dwie starsze kobiety w sali sesyjnej starostwa

Dzisiaj, przed rozpoczęciem sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego, odbyło się uroczyste wręczenie „Złotych Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Odznaczenia otrzymali Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Tarnowskich Górach oraz Pani Krystyna Zatoń – Prezes stowarzyszenia. Odznaka nadawana jest za wybitne zasługi osobom oraz instytucjom wyróżniającym się w działalności na terenie województwa śląskiego.

W imieniu stowarzyszenia Rodzina Katyńska odznaczenie odebrała prof. dr hab. Krystyna Zofia Karczewska dziękując wszystkim za wyróżnienie i przygotowanie uroczystości. Podczas przemówienia mówiła o bohaterach, którzy ponieśli śmierć w imię Ojczyzny.

Prezes stowarzyszenia Krystyna Zatoń podziękowała za tak wielkie wyróżnienie oraz wszystkim, którzy wspierają, działają i pomagają stowarzyszeniu. Skierowała także słowa podziękowania dla uczniów tarnogórskich szkół, którzy towarzyszą w każdych uroczystościach i wydarzeniach związanych z działalnością stowarzyszenia.

Odznaczenia wręczyła Radna Województwa Śląskiego Lucyna Ekkert.
Gratulacje i podziękowania, w imieniu zarządu i radnych złożyli starosta Krystyna Kosmala wraz przewodniczącym rady powiatu Przemysławem Cichoszem.

Wśród gości składających gratulacje i życzenia byli również burmistrz Arkadiusz Czech, przewodniczący rady miasta Adrian Wolnik, przedstawiciel służby więziennej mjr Roman Malchrzyk.

W uroczystościach uczestniczyli uczniowie klasy o profilu policyjnym z tarnogórskiej „kolejówki” oraz uczniowie I LO im. Sempołowskiej w poczcie sztandarowym stowarzyszenia.