Grant – 85 procent zwrotu kosztów – będzie można otrzymać między innymi na instalacje fotowoltaiczne, solarne z buforem, powietrzne pompy ciepła, kotły na biomasę, magazyny energii elektrycznej oraz systemy zarządzania energią. Termin składania wniosków przedłużono do 9 czerwca!

Na projekt grantowy „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry” miasto chce uzyskać 60 mln zł dofinansowania. Nabór deklaracji do udziału w projekcie potrwa od 15 do 9 czerwca (a nie, jak początkowo przewidywano, do końca maja).

Wiosną tego roku w Tarnowskich Górach zakończył się projekt instalacji urządzeń wykorzystujących OZE w ponad 700 nieruchomościach. W nowym projekcie grantowym całą sumę wyłożyć będzie trzeba samemu, pieniądze zostaną zwrócone po montażu.

Nabór:

Wnioski można wysłać w wersji:

 • Papierowej: Komplet trwale spiętych dokumentów oryginalnie podpisanych (w przypadku kopii dokumentów, podpisanych za zgodność z oryginałem) należy złożyć w Kancelarii Ogólnej w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek w godzinach od 7.30-17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30-15.30).
 • W wersji elektronicznej poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem
  epuap.gov.pl/. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym i załączone do formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, a następnie przesłane na skrytkę ePUAP /1gfi6tt36l/skrytka

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego znajdą Państwo na stronie ePUAP: epuap.gov.pl

Uwaga! Właścicielem e-PUAP-u jest Ministerstwo Cyfryzacji, które odpowiada za jego elementy techniczne, w tym za dostępność, funkcjonalność czy działanie. Urząd Miejski nie ma wpływu na jego działanie.

 • Lub przynieść osobiście do Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2. Mogą Państwo od razu zweryfikować je w Punkcie Informacyjnym na parterze (by weryfikacja przebiegała sprawniej, zajmą się nią 3 pracownice UM), a następnie złożyć wniosek w Kancelarii w pokoju numer 1.

Wszystkie dokumenty naborowe można znaleźć tutaj, a zarządzenie Burmistrza tutaj.  


Główne założenia:

 • Maksymalny poziom dofinansowania 85 %,
 • Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 169 mln zł,
 • Orientacyjny termin zakończenia postępowania: czwarty kwartał 2023 roku.

Na czym polega projekt grantowy?

Realizacja inwestycji odbywa się po podpisaniu umowy powierzenia grantu.

Mieszkaniec sam wybiera wykonawcę zgodnie z Regulaminem i wytycznymi opracowanymi przez Miasto (Grantodawcę). Nie musi przeprowadzać badania rynku, tj. zebrania trzech ofert. Mieszkaniec i wykonawca współpracują z inspektorem nadzoru (operatorem projektu) wybranym przez Miasto. Mieszkaniec płaci za inwestycję z własnych środków, a następnie otrzymuje częściową refundację poniesionych kosztów.

Dla kogo jest projekt?

Grantobiorca to osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego o uregulowanej sytuacji prawnej, położonego na terenie Gminy Tarnowskie Góry. Realizacja inwestycji możliwa jest tylko dla budynków oddanych do użytkowania na dzień składania deklaracji udziału w projekcie. Jeśli budynek jest zabytkiem, udział w projekcie jest możliwy pod warunkiem, że na moment składania deklaracji udziału w projekcie budynek ma opinię konserwatora zabytków i/lub zgodę konserwatora zabytków i/lub prawomocne pozwolenie na budowę dotyczące planowanej do zamontowania instalacji OZE

Energia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach projektu musi być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe) i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie prawnej.

Na co przeznaczone będą granty?

Granty będą przeznaczone na:

 • instalację fotowoltaiczną (panele fotowoltaiczne) – 5 000 zł /kWp, do 50 tys. zł,
 • instalację solarną z buforem (magazynem energii cieplnej) – 20 tys. zł,
 • powietrzną pompę ciepła do c.o. oraz c.w.u. – 45 tys. zł,
 • powietrzną pompę do c.w.u. – 17 tys. zł,
 • kocioł na biomasę bez bufora (magazynu energii cieplnej) – 25 tys. zł,
 • kocioł na biomasę z buforem (magazynem energii cieplnej) – 28 tys. zł,
 • magazyn energii elektrycznej (dla instalacji fotowoltaicznej) – 35 tys. zł,
 • system zarządzania energią – 2 tys. zł.

Harmonogram działań:

 • 20 kwietnia 2023 r. – ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śl.
 • 26 kwietnia 2023 r. – Uchwała NR LXIV/640/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu osobom fizycznym dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry
 • 15-9 czerwca 2023 r. – nabór deklaracji udziału w projekcie, minimum 15 dni.
 • 20 czerwca 2023 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 • Czwarty kwartał* 2023 r. – rozstrzygnięcie naboru wniosków, dalsza realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.
 • Drugi kwartał 2024 r. – podpisywanie umów o powierzenie grantu (i formalności z tym związane, m.in. weryfikacje techniczne budynków).
 • Drugi i trzeci kwartał 2024 r. – realizacja projektów przez Grantobiorców.
 • Czwarty kwartał 2024 r. – zakończenie realizacji projektu, w tym dokonanie wszelkich płatności w ramach inwestycji.

*(Kwartał – to jedna z czterech części roku kalendarzowego, trwa trzy miesiące. Rozróżnia się cztery kwartały w roku: pierwszy od stycznia do marca, drugi od kwietnia do czerwca, trzeci od lipca do września,  czwarty od października do grudnia.)

Wszystkie szczegóły dotyczące naboru oraz dokumenty znajdziecie Państwo w załącznikach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w załączonej poniżej prezentacji.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

 • Pełnomocnictwo - OZE: ruszył nabór wniosków! docx
 • Deklaracja udziału w projekcie - OZE: ruszył nabór wniosków! pdf
 • Ankieta - OZE: ruszył nabór wniosków! docx
 • Ankieta - OZE: ruszył nabór wniosków! pdf
 • Pełnomocnictwo - OZE: ruszył nabór wniosków! pdf
 • Deklaracja udziału w projekcie - OZE: ruszył nabór wniosków! docx
 • Regulamin_Podrecznik_dla_Grantobiorcy