Jak dostać mieszkanie z miasta Tarnowskie Góry? Poradnik dla mieszkańca

Marzysz o własnym mieszkaniu w Tarnowskich Górach, ale nie wiesz, od czego zacząć? Procedury urzędowe i wymagane dokumenty mogą wydawać się skomplikowane, ale z odpowiednią wiedzą, zdobycie miejskiego lokum staje się prostsze. Klucz do sukcesu to znajomość lokalnych przepisów i dokładne przygotowanie. Dowiedz się, jakie kryteria musisz spełnić, jakie dokumenty złożyć i gdzie szukać wsparcia. Czy wiesz, jakie priorytety mają władze miasta przy przydzielaniu mieszkań? A może zastanawiasz się, jak długo trwa proces oczekiwania? Odkryj krok po kroku, jak skutecznie przejść przez ten proces i zrealizować swoje marzenie o własnym M w Tarnowskich Górach.

Kto może ubiegać się o mieszkanie komunalne w Tarnowskich Górach

Aby otrzymać mieszkanie komunalne w Tarnowskich Górach, trzeba spełniać określone kryteria. Najważniejszym z nich jest dochód rodziny. Urząd Miasta Tarnowskie Góry ustala indywidualne progi dochodowe, które zazwyczaj wynoszą nie więcej niż 220% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 130% najniższej emerytury na członka gospodarstwa wieloosobowego. Warto te wartości zweryfikować bezpośrednio w urzędzie, ponieważ mogą one ulegać zmianom.

Kolejnym kryterium jest brak posiadania innej nieruchomości mieszkalnej. Osoby, które mają prawo do innego mieszkania, nie mogą ubiegać się o lokal komunalny. Jednak wnioski mogą składać osoby, których obecne mieszkanie jest zbyt małe w stosunku do potrzeb rodziny.

Niedopuszczalne warunki mieszkaniowe to kolejny aspekt brany pod uwagę. Osoby mieszkające w warunkach, które są nieodpowiednie dla zdrowia i bezpieczeństwa, mają prawo ubiegać się o mieszkanie komunalne.

Zameldowanie w Tarnowskich Górach to formalny wymóg, który należy spełnić, aby móc złożyć wniosek o przydział mieszkania komunalnego.

Wnioskodawcy, którzy spełniają powyższe kryteria, są umieszczani na liście oczekujących. Kolejność na tej liście jest zazwyczaj zgodna z datą złożenia wniosku. Jednak niektóre osoby mają pierwszeństwo w przyznaniu mieszkań. Do tej grupy należą:

 • Niepełnosprawni - ze względu na potrzebę dostosowania warunków mieszkaniowych do ich stanu zdrowia.
 • Ofiary przemocy domowej - w sytuacjach, gdy konieczne jest zapewnienie bezpiecznego miejsca zamieszkania.
 • Wychowankowie domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych po uzyskaniu pełnoletności - aby umożliwić im rozpoczęcie samodzielnego życia.
 • Mieszkańcy budynków przeznaczonych do rozbiórki - w sytuacjach, gdy ich dotychczasowe miejsce zamieszkania zostaje wyłączone z użytkowania.
 • Osoby, które utraciły mieszkanie w wyniku pożaru lub zalania - wymagające natychmiastowego zapewnienia nowego lokalu.
 • Osoby zamieszkujące altany na terenie ogródków działkowych - które nie posiadają innego miejsca zamieszkania.

Spełnienie powyższych kryteriów i uwzględnienie wnioskujących z grup priorytetowych to wymagane aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy ubieganiu się o mieszkanie komunalne w Tarnowskich Górach.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o mieszkanie komunalne

Wnioski o mieszkania komunalne Tarnowskie Góry można składać w Urzędzie Miasta, który znajduje się przy ul. Rynek 4. Wnioski te są rozpatrywane na podstawie określonych kryteriów, które są szczegółowo opisane w regulaminie przyznawania mieszkań komunalnych w danym mieście.

Mieszkanie komunalne jest formą wsparcia społecznego, która ma na celu zapewnienie lokum osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. W Tarnowskich Górach, podobnie jak w innych miastach, priorytet mają rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne, a także seniorzy i osoby samotne o niskich dochodach.

Procedura składania wniosku

Wniosek o mieszkanie komunalne Tarnowskie Góry można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowskie Góry przy ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z wymaganymi dokumentami, które zazwyczaj obejmują:

 • Kopię dowodu osobistego
 • Zaświadczenie o dochodach
 • Dokumenty potwierdzające aktualne warunki mieszkaniowe
 • Inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów przyznawania mieszkania komunalnego Tarnowskie Góry

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o mieszkanie komunalne

Wnioski można składać przez cały rok, jednak warto zwrócić uwagę na terminy ogłaszane przez Urząd Miasta, dotyczące naboru wniosków. Często Urząd Miasta ogłasza nabory w określonych terminach, które mogą mieć wpływ na szybkość rozpatrzenia wniosku. Aktualne informacje na temat naborów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Urzędem Miasta pod numerem telefonu +48 32 393 36 00.

Po złożeniu wniosku, komisja mieszkaniowa ocenia go na podstawie dostarczonych dokumentów i kryteriów przyznawania mieszkań. Proces ten może zająć kilka miesięcy, w zależności od liczby złożonych wniosków oraz dostępności mieszkań. Warto regularnie kontaktować się z Urzędem Miasta w celu uzyskania informacji o statusie wniosku.

Kontakt z Urzędem Miasta

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, można kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Miasta w Tarnowskich Górach:

 • Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry
 • Telefon: +48 32 393 36 00

Urząd Miasta Tarnowskie Góry oferuje także konsultacje osobiste, które mogą pomóc w prawidłowym wypełnieniu wniosku i zrozumieniu wszystkich formalności związanych z przyznawaniem mieszkań komunalnych. Jeśli zastanawiasz się jak dostać mieszkanie z miasta Tarnowskie Góry, skontaktowanie się z urzędem i uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji oraz dokumentów będzie pierwszym krokiem w tym procesie.

Czy mieszkanie komunalne w Tarnowskich Górach można wykupić lub odziedziczyć?

Proces przyznawania mieszkań komunalnych w Tarnowskich Górach zaczyna się od złożenia wniosku w Urzędzie Miasta. Wnioski są oceniane przez komisję mieszkaniową na podstawie kryteriów takich jak dochód na jednego członka rodziny oraz obecne warunki mieszkaniowe. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, osoba zostaje wpisana na listę oczekujących na przydział mieszkania komunalnego.

 • Wykup mieszkań komunalnych Tarnowskie Góry

Po uzyskaniu lokalu, lokatorzy mogą mieć możliwość wykupu mieszkania komunalnego w Tarnowskich Górach, jeśli spełniają określone warunki, a miasto ogłosi, że dane mieszkanie jest dostępne na sprzedaż. To rozwiązanie umożliwia mieszkańcom stałe zamieszkanie w dotychczas wynajmowanym lokalu, dając im poczucie stabilizacji i własności. Wykup mieszkania komunalnego jest często korzystny finansowo, ponieważ ceny takich mieszkań są zwykle niższe niż rynkowe.

 • Dziedziczenie mieszkania komunalnego w Tarnowskich Górach

Śmierć osoby uprawnionej do najmu mieszkania komunalnego stwarza trudności dla współlokatorów. Mieszkanie komunalne Tarnowskie Góry jest własnością gminy, więc nie wchodzi do masy spadkowej i nie może być dziedziczone. Jednak spadkobiercy mogą starać się o kontynuację wynajmu mieszkania na podstawie art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego.

W przypadku śmierci najemcy lokalu mieszkalnego, prawo do wstąpienia w stosunek najmu mają:

 • małżonek niebędący współnajemcą lokalu,
 • dzieci najemcy i jego współmałżonka,
 • inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
 • osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Osoby te muszą stale zamieszkiwać z najemcą aż do jego śmierci. Sam meldunek nie jest wystarczający - gmina przeprowadza wywiad środowiskowy, aby ustalić, czy lokal faktycznie był centrum życiowym osoby chcącej wynajmować mieszkanie komunalne w Tarnowskich Górach po zmarłym.

Aby uzyskać prawo do kontynuacji wynajmu mieszkania, spadkobiercy powinni zgłosić się do Urzędu Miasta i przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające ich prawo do wstąpienia w stosunek najmu. Proces ten może być skomplikowany, dlatego warto zasięgnąć porady prawnej lub skontaktować się bezpośrednio z urzędem w celu uzyskania szczegółowych informacji.