Tarnowskie Góry i gminy partnerskie otrzymują ponad 109 milionów zł dotacji na instalacje oparte o odnawialne źródła energii

Wyczekiwany projekt w końcu stał się faktem — gminy Tarnowskie Góry, Bobrowniki i Świerklaniec mogą skorzystać z olbrzymiego dofinansowania do odnawialnych źródeł energii dla budynków jednorodzinnych w postaci bezzwrotnych grantów. Strumień środków z unijnych dotacji będzie można wykorzystać w latach 2024-2026.

Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec

Inwestycja w fotowoltaikę, pompy ciepła oraz magazyny energii oznacza tańszy prąd. To także niezależność i samowystarczalność. Decyzją Zarządu Samorządu Śląskiego pokaźny krok w stronę niezależności energetycznej wykonają już wkrótce właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie trzech gmin partnerskich: Tarnowskie Góry, Bobrowniki, Świerklaniec.

Ich wspólny projekt pod nazwą: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec przeszedł do ścisłego finału, otrzymując aż 109 000 000 zł dofinansowania ze środków unijnych. Konkurencja była duża, ponieważ łącznie zgłoszeń było 50.

Z tej puli 74 000 000 zł przypadną na rzecz Tarnowskich Gór. Pozostała część zostanie rozdysponowana między dwie kolejne gminy. Trzeba przyznać, że projekt ma rozmach, gdyż przewiduje zakup, dostawę i montaż:

  • 1667 sztuk instalacji OZE (fotowoltaiki i pomp ciepła)
  • 843 sztuki magazynów energii elektrycznej i cieplnej

Wdrożenie projektu ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2. Jego głównym źródłem są właśnie domy jednorodzinne usytuowane w gęstej zabudowie sprzyjającej powstawaniu smogu. Wdrożenie tak wielu instalacji OZE w sposób odczuwalny doprowadzi do poprawy jakości powietrza, będzie mieć też pozytywne skutki dalekosiężne w postaci samowystarczalności gospodarstw domowych.

Uniezależnią się one od dostaw energii z sieci, wahań cen energii oraz dostępności opału. Szczegółowych informacji dotyczących wniosków, terminów ich składania, warunków uzyskania środków, należy szukać na stronie internetowej właściwego urzędu gminy.

Faktem jest, że wartość zwrotu kosztów kwalifikowanych jest wysoka. Trzeba przy tym pamiętać, że obejmuje wartość netto — podatek VAT nie wlicza się do kosztów kwalifikowanych. Niewątpliwym atutem jest jednak pokrywanie kosztów całościowych, tzn. zakupu, dostawy oraz montażu. W rezultacie tak pojmowanej dotacji inwestor ponosi jedynie niewielką część kosztów.

Kto może wykonać instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła? Czy potrzebny jest przetarg?

Projekt grantów nie przewiduje żadnych szczególnych wymagań co do wyboru dostawców i wykonawców instalacji OZE. Jest to posunięcie godne pochwały, ponieważ skraca proces finalizacji przedsięwzięcia do absolutnego minimum. Inwestor sam wyszukuje wykonawcę spośród firm, które sam uzna za godne zaufania i powierzenia im wykonania proekologicznej instalacji.

Gmina nie narzuca wykonawcy, sam inwestor nie musi przeprowadzać procedury przetargowej, ani nawet zbierać określonej liczby ofert do porównania. Wielu z nich postanowi zapewne skorzystać z usług firm lokalnych, znajdujących się blisko domu poddawanego modernizacji.

Nie należy jednak stawiać na pierwszym miejscu kryterium bazującego na lokalizacji. Czynnikiem dużo ważniejszym od adresu jest doświadczenie zespołu montującego fotowoltaikę czy pompę ciepła. Od ich umiejętności i wiedzy zależy przecież jakość wykonanej pracy — czytaj niezawodność instalacji.

Doświadczoną firmą jest Eco-team z Częstochowy. Od ponad 10 lat specjalizują się w fotowoltaice, panelach solarnych, pompach ciepła, kotłach na biomasę i magazynach energii. Mają na koncie wiele realizacji na terenie całej Polski, od domów jednorodzinnych po duże obiekty publiczne. Wykonują bezpłatne pomiary i obliczenia co do wymagań energetycznych budynku. Przygotowują kosztorys do akceptacji, potem przystępują do prac, oddając instalację przetestowaną i aktywną. Zajmują się także formalnościami.