Konsultacje z organizacjami pozarządowymi ws. stypendium powiatowego
W dniach od 29 maja do 5 czerwca 2024 roku odbędą się ważne konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Tematem tych rozmów będzie nowy projekt uchwały dotyczącej przyznawania stypendiów przez Powiat Tarnogórski. To istotna inicjatywa, której celem jest wsparcie edukacyjne młodych mieszkańców naszego regionu.
  1. Konsultacje odbędą się od 29 maja do 5 czerwca 2024 roku.
  2. Tematem będzie projekt uchwały o przyznawaniu stypendiów.
  3. Uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Powiat Tarnogórski zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach, które mają na celu omówienie projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącej przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Powiatu Tarnogórskiego. Jest to doskonała okazja, aby przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne uprawnione podmioty mogły wyrazić swoje opinie i sugestie.

Konsultacje te są nie tylko formalnością, ale także szansą na aktywne uczestnictwo w procesie decyzyjnym w naszym regionie. Dzięki nim możliwe będzie dostosowanie regulaminu stypendialnego tak, aby jak najlepiej odpowiadał potrzebom młodzieży oraz uwzględniał realia lokalnej społeczności.

Warto zaznaczyć, że projekt uchwały, który jest przedmiotem konsultacji, dotyczy art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. To właśnie ten przepis umożliwia współpracę z organizacjami pozarządowymi, które odgrywają kluczową rolę w życiu społecznym i edukacyjnym powiatu.

Zapraszamy do aktywnego udziału i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, aby wspólnie stworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju młodzieży w naszym regionie. Państwa głos ma znaczenie!


Wg inf z: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach