Maria Pańczyk-Pozdziej

Dzisiaj przyjęliśmy tą smutną dla wszystkich informację, że odeszła od nas Maria Pańczyk-Pozdziej, wybitna tarnogórzanka, laureatka nagrody Orła i Róży, Srebrnych Skrzydeł oraz Honorowa Obywatelka Miasta. Tą wybitną osobowość, którą znało wielu w Polsce i za granicą, zawsze kojarzono z naszym regionem. Była nierozerwalnie też złączona z kulturą śląską i tym co dzieje się wokół naszego powiatu.
Tak cztery lata temu podczas wręczania nagrody Orła i Róży pisaliśmy o Marii Pańczyk – Pozdziej: „(…)była jedną z najwybitniejszych postaci współczesnego Śląska, łącząc w sobie najlepsze cechy dziennikarza, polityka, wybitnej znawczyni kultury i tradycji śląskiej oraz jej niestrudzonej popularyzatorki. Zawsze dawała przykład mocnego angażowania się w wydarzenia istotne dla społeczeństwa regionu, a w sprawach dla niego ważnych była jego ambasadorem i dobrym duchem (…)”

To wielka strata dla miasta, powiatu i całego śląska.

Rodzinie i Bliskim śp. Marii Pańczyk-Pozdziej składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala oraz Członkowie Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Cichosz wraz z Radnymi Powiatu Tarnogórskiego

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. ” św. Jan Paweł II