W dniach 8-9 maja we Wrocławiu odbyło się spotkanie Samorządowego Okrągłego Stołu w sprawie uchodźców z Ukrainy. W spotkaniu wzięła udział Jolanta Tuszyńska, Zastępca Burmistrza Tarnowskich Gór ds. Społecznych.

Organizatorem spotkania był Związek Miast Polskich oraz stowarzyszenia Ruch Samorządowy – Tak! Dla Polski. Podczas wrocławskiego spotkania Urząd Miejski w Tarnowskich Górach reprezentowała Jolanta Tuszyńska, Zastępca Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

Przedstawiciele samorządów, rządu, organizacji pozarządowych, biznesu oraz społeczności ukraińskiej rozmawiali o rozwiązaniach systemowych, które mają wesprzeć pomoc oferowaną uchodźcom z Ukrainy. Celem spotkania było wypracowanie „białej księgi” rekomendacji zmian prawnych w związku z przybyciem do Polski ponad 3 milionów uchodźców.

– Wszyscy jesteśmy świadomi, że przepisy dotyczące pomocy dla uchodźców trzeba zmienić, bo jako samorządy borykamy się w tej mierze z wieloma problemami – mówi Tuszyńska wskazując na sprawy związane z edukacją, pomocą społeczną i zdrowiem. – Bez systemowej zmiany prawa w wielu dziedzinach będzie nam niezwykle trudno sprawnie pomagać.

Wstępne rekomendacje opracowywane były podczas pierwszego dnia obrad w podziale na 8 podstolików tematycznych:

  • Integracja społeczna i działania obywatelskie,
  • Rynek pracy i gospodarka,
  • Mieszkalnictwo,
  • Edukacja i nauka,
  • Finanse i Legislacja,
  • Bezpieczeństwo i cyberbezpieczenstwo,
  • Ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
  • Wsparcie Ukrainy
W skład każdego podstolika wchodziło kilkunastu ekspertów, samorządowców, przedstawicieli NGO. Prace merytoryczne już trwają – koordynatorzy stolików organizują prace zdalne w swoich obszarach.
– Potrzebujemy dobrego prawa i pieniędzy, krajowych i zagranicznych, by lepiej radzić sobie z nową sytuacją. Okrągły stół nikogo nie wyróżnia, nie stawia wyżej, nie ma tu uprzywilejowanych. Jest miejscem spotkania równych wobec siebie ludzi, którzy bez uprzedzeń chcą wyrażać swoje zdanie w dobrej wierze, bez intencji atakowania kogokolwiek, a jedynie dla przygotowania najlepszych możliwych rekomendacji, służących całej wspólnocie – powiedział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

9 maja w Hali Stulecia do Samorządowego Okrągłego Stołu zasiedli przedstawiciele m.in. Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Ruchu Samorządowy TAK! Dla Polski, Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, Pracodawców RP, Fundacji Ukraina, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Konfederacji Lewiatan czy UNICEFu, Polskiej Akcji Humanitarnej czy PAN.

Wydarzenie organizowane zostało z inicjatywy Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski – największej polskiej organizacji zrzeszającej ok. 450 wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy reprezentują ponad 22 mln mieszkańców polskich miast, miasteczek i metropolii.

 

 

Wnętrze hali w której odbyło się spotkanie. Po środku stoły ustawione w kształt okrągłego stołu i przedstawiciele samorządów. Powyżej ekran z transmisją rozmowy z merem Kijowa Witalijem Kliczko. W górze duża kolista platforma z zawieszonymi reflektorami oświetlającymi spotkanie.