Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień – organizacja miejsc wsparcia i działań samopomocowych.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Tarnowskie Góry w roku 2022 z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień – organizacja miejsc wsparcia i działań samopomocowych.

Zadanie polega na wspieraniu działalności środowisk abstynenckich w zorganizowaniu miejsca wsparcia i działań samopomocowych w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Tarnowskie Góry przez 5 dni w tygodniu m.in. poprzez:

 • prowadzenie stałego miejsca wsparcia i konsultacji dla mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry;
 • prowadzenie zajęć psycho-edukacyjnych;
 • stały dyżur psychologa;
 • organizacja wyjazdów, obozów połączonych z zajęciami terapeutycznymi;
 • prowadzenie edukacji publicznej w zakresie problematyki alkoholowej.

Na realizację zadania przeznacza się w roku 2022 kwotę 28 tysięcy złotych.

Zadanie realizowane jest w okresie od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. do godziny 17.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Zarządzeniu Nr 1057/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Sienkiewicza 2 w zamkniętej kopercie.

Pliki do pobrania

 • wzor-aktualizacja-kosztorysu (4)
 • zarz_ogloszenie-miejsca-wsparcia2022 (1)
 • wzor-sprawozdanie (5)
 • komunikat-rodo (3)
 • wzor-oferty (4)
 • wzor-umowa (3)
 • zarz-1571