Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnowskie Góry

Obraz główny

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o badaniu ankietowym – Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym – które zostanie przeprowadzone w dniach 15-31 lipca 2019 r.

W załączniku znajduje się plakat z informacjami na temat badania ankietowego.

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym