10 kwietnia (środa), godz. 16.00


EKO KRAINA: Świat ornitologii - warsztaty dla dzieci

Jak pomagać ptakom? Czy każdy może wyruszyć na ich poszukiwanie? Czy wbrew powszechnej opinii większość ptaków w Polsce ma kolorowe upierzenie?
To tylko część pytań, na które podczas warsztatów edukacyjnych dla dzieci odpowie Szymon Kuś, student, aktywista, członek Górnośląskiego Koła Ornitologicznego i Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego, współpracownik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, organizator przyrodniczych wycieczek, warsztatów i spotkań z ekspertami.

Wstęp wolny (wejściówki do pobrania w kasie TCK).