Uczniowie z Nowego Chechła na wizycie edukacyjnej w tarnogórskim starostwie
Młodzież z Nowego Chechła miała okazję zobaczyć, jak działa tarnogórskie starostwo. W ramach wizyty edukacyjnej, uczniowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną urzędu oraz zadaniami poszczególnych wydziałów.
  1. Spotkanie z Wicestarostą Anną Kubicą.
  2. Omówienie struktury organizacyjnej Starostwa przez rzecznika.
  3. Prezentacja oferty tarnogórskich szkół ponadpodstawowych.

17 czerwca uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Nowego Chechła odwiedzili tarnogórskie starostwo. Spotkanie rozpoczęło się od powitania przez Wicestarostę Annę Kubicę, która podkreśliła znaczenie edukacji i zachęciła młodzież do skorzystania z bogatej oferty szkół ponadpodstawowych w regionie.

W trakcie wizyty, siódmoklasiści i ósmoklasiści mieli okazję zasiąść w sali sesyjnej, gdzie rzecznik Starostwa, Rafał Biczysko, przedstawił im strukturę organizacyjną urzędu. Uczniowie dowiedzieli się, jak funkcjonują poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne oraz jakie są ich kluczowe zadania.

Wizyta edukacyjna była doskonałą okazją dla młodzieży do poznania zasad pracy urzędu oraz zrozumienia, jak istotną rolę pełnią lokalne instytucje w codziennym życiu mieszkańców. Tego typu inicjatywy pomagają uczniom zobaczyć, że ich edukacja ma realne przełożenie na przyszłe możliwości zawodowe i społeczne.

Takie spotkania mają na celu nie tylko edukację, ale również inspirację młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Wicestarosta Anna Kubica, witając uczniów, podkreśliła znaczenie dalszej edukacji i zachęciła młodzież do rozwijania swoich pasji i zainteresowań, korzystając z możliwości, jakie oferują tarnogórskie szkoły ponadpodstawowe.


Źródło: Powiat