Wsparcie dla nauczycieli: konferencja o problemach psychicznych młodzieży
Wzrost problemów psychicznych wśród młodzieży to alarmujący trend, który dotyka nie tylko samej młodzieży, ale także ich rodziny i nauczycieli. Jakie są przyczyny tego zjawiska i jak można mu przeciwdziałać?
  1. Znaczenie sieci wsparcia dla zdrowia psychicznego młodzieży
  2. Przyczyny pogarszającej się kondycji psychicznej młodych ludzi
  3. Rola nauczycieli i rodziców w poprawie zdrowia psychicznego
  4. Projekty i inicjatywy wspierające młodzież

Badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej przeprowadzone w latach 2020-2023 na grupie ponad 80 tysięcy uczniów, nauczycieli i rodziców pokazują, że kondycja psychiczna młodzieży jest w coraz gorszym stanie. Ponad 40% dziewcząt i niemal 26% chłopców ocenia swoje zdrowie psychiczne jako słabe. Jednocześnie prawie połowa chłopców i 36,5% dziewcząt uważa swoją kondycję psychiczną za dobrą.

Główne przyczyny tego niepokojącego trendu to brak stabilności, presja osiągnięć szkolnych, przemoc rówieśnicza, wygląd oraz przemęczenie. Warto zwrócić uwagę, że liczba młodych osób z problemami psychicznymi rośnie, a liczba tych o dobrej kondycji maleje.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na zdrowie psychiczne młodzieży są tzw. sieci wsparcia. Tworzą je głównie rodzina, rówieśnicy, nauczyciele i wychowawcy. Aż 44% młodych ludzi, którzy ocenili swoją kondycję jako dobrą, wskazało rodziców jako "życiowych przewodników". Podkreślają oni, że rozmowy z rodzicami, którzy ich słuchają i rozumieją, są kluczowe dla ich dobrego samopoczucia.

Nie mniej istotna jest rola nauczycieli. Aż 71% młodzieży spotkało na swojej drodze przynajmniej jednego nauczyciela, który był dla nich życzliwy i dodawał im wiary w siebie. Tacy nauczyciele nie tylko uczą, ale także wpływają pozytywnie na życie swoich uczniów, co przekłada się na ich lepszą kondycję psychiczną.

Na konferencji poświęconej problemom psychicznym młodzieży, prelegenci omawiali różne projekty i inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji. Wśród nich znaleźli się m.in. Archipelag Skarbów, Ratownicy Marzeń oraz pedagogika sensu. W ramach tych projektów młodzież uczy się, jak radzić sobie z problemami i jak znaleźć sens w trudnych sytuacjach.

Wśród prelegentów byli Izabela Palka, psycholożka i psychoterapeutka, Ewelina Cudak, trenerka Instytutu Terapii Zintegrowanej, Tomasz Gubała, profilaktyk i logoterapeuta, oraz Leszek Szawiński, pedagog i profilaktyk. Wszyscy oni podkreślali znaczenie zintegrowanej profilaktyki i wsparcia dla młodzieży w niestabilnym świecie.

Podsumowując, zdrowie psychiczne młodzieży to temat, który wymaga naszej uwagi i działania. Współpraca rodziców, nauczycieli i specjalistów jest kluczowa, aby młodzi ludzie mogli czuć się bezpiecznie i rozwijać w zdrowym środowisku.


Wg inf z: Urząd Miejski