Skuteczne T2 w pszenicy ozimej

Sezon wegetacyjny w pełni, zboża ozime powoli wchodzą w fazę liścia flagowego, czyli BBCH 37. Zabieg T1, który został wykonany jakiś czas temu, nie chroni już nowych przyrostów. Dlatego też należy wykonać kolejny oprysk środkami grzybobójczymi. Celem drugiego zabiegu jest zwalczenie chorób już występujących na liściach, zwłaszcza flagowym i podflagowym oraz ich zabezpieczenie do kolejnej aplikacji fungicydu na T3. W wariantach dwuzabiegowych T2 kończy ochronę grzybobójczą łanu.

Na jakie choroby jest T2?

O ile rolą zabiegu T1 w zbożach była ochrona postawy źdźbła oraz zabezpieczenie liście przed infekcjami, to celem zabiegu T2, jest tylko eliminacja chorób liści. W pszenicy ozimej występuje kilka chorób o dużym znacznie gospodarczym, które mogą prowadzić do nawet całkowitego zniszczenia aparatu asymilacyjnego. To właśnie zdrowy liść flagowy i podflagowy w dużej mierze odpowiadają za budowę plonu ziarna. W przypadku planowania zabiegu T2 warto uwzględnić zwalczanie poniższych jednostek chorobowych.

Nazwa polska

Znaczenie gospodarcze pszenica ozima

Mączniak prawdziwy zbóż i traw

+++

Septorioza paskowana liści pszenicy

+++

Brunatna plamistość liści

++

Rdza brunatna pszenicy

++

Rdza źdźbłowa zbóż i traw

++

Rdza żółta

++

+++ bardzo duże znaczenie, ++ duże znaczenie, + znacznie regionalne, - brak znaczenia

źródło: Metodyka Integrowanej Produkcji pszenicy ozimej i jarej. 2023.

Ważny profil zdrowotności odmiany

Wybór kwalifikowanego materiału siewnego znacznie ułatwia prowadzenie ochrony grzybobójczej pszenicy ozimej. Wysiew odmiany o bardzo dobrym profilu zdrowotności np. RGT Depot, czy Impresja pozwala na wykonanie zabiegów fungicydowych bez obaw o "przełamanie" ich działania przez chorobę, wobec której odmiana ma słabą genetyczną odporność.

Co na T2 w pszenicy ozimej o dużym potencjale plonowania?

Intensywność agrotechniki powinna być dostosowana do potencjału plonowania odmiany oraz żyzności stanowiska. Dlatego też firma Osadkowski proponuje rozwiązanie idealnie dopasowane do wysoko plonujących plantacji.

Do plantacji o najwyższym potencjale plonowania zalecane jest rozwiązanie, które łączy dwie substancje czynne. Jedną z grupy triazoli, a druga z grupy SDHI. Dzięki takiemu połączeniu dwóch najnowszych produktów z koncernów R&D możliwe jest wielokierunkowe działanie systemiczne — interwencyjne, lecznicze i wyniszczające. 

Fungicydy Elatus Plus i Vitissimo na T2, które długotrwale zabezpieczą uprawę przed chorobami.