Pojazdy bez przeglądu i OC znikną z bazy CEPIK po 10 latach
Starostwo Powiatowe ogłosiło, że już w czerwcu 2024 roku zostaną usunięte z bazy CEPIK pojazdy, które przez ponad 10 lat nie miały ważnego przeglądu technicznego ani ubezpieczenia OC. Dotyczy to pojazdów niezarejestrowanych oraz takich, które nie spełniają wymogów prawnych od dłuższego czasu.
  1. Usunięcie pojazdów z bazy CEPIK planowane na 10 czerwca 2024 r.
  2. Dotyczy pojazdów bez ważnego przeglądu technicznego i ubezpieczenia OC.
  3. Wyjątki obejmują pojazdy zabytkowe i wolnobieżne.
  4. Możliwość ponownej rejestracji po spełnieniu wymagań.

Starostwo Powiatowe poinformowało, że z dniem 10 czerwca 2024 roku z bazy CEPIK zostaną usunięte pojazdy, które przez ponad 10 lat nie miały ważnego przeglądu technicznego oraz ubezpieczenia OC. Właściciele pojazdów mają czas do tego dnia, aby uzupełnić brakujące informacje i spełnić wymagania prawne.

Warto zaznaczyć, że przepisy te nie dotyczą pojazdów zabytkowych oraz wolnobieżnych, które są wyłączone z tego obowiązku. Oznacza to, że właściciele takich pojazdów nie muszą martwić się o ich wykreślenie z bazy CEPIK.

Wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów nastąpi z mocy prawa. Właściciele będą mieli możliwość ponownej rejestracji swoich pojazdów, pod warunkiem, że spełnią niezbędne wymagania, takie jak przedłożenie ważnego przeglądu technicznego i posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Starosta Tarnogórski informuje, że decyzje te mają na celu uporządkowanie bazy danych pojazdów oraz zapewnienie, że na drogach poruszają się wyłącznie pojazdy spełniające wszelkie wymogi techniczne i prawne. To ważne działanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony interesów wszystkich uczestników ruchu.

Apelujemy do właścicieli pojazdów, aby sprawdzili stan swoich rejestracji i w razie potrzeby dokonali niezbędnych uzupełnień. Czasu jest niewiele, a konsekwencje braku działania mogą być poważne. Wszelkie dalsze informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym.


Na podst. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach