Tarnowskie Góry zyskały nowe pomniki przyrody dzięki mieszkańcom
W sercu naszego miasta, zieleni przybywa blasku. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i lokalnych władz, nasze parki i ulice wzbogaciły się o nowe, wyjątkowe pomniki przyrody. To nie tylko wyróżnienie dla drzew, ale i przypomnienie o konieczności dbałości o nasze wspólne, naturalne dziedzictwo.
  1. Akcja „Twój pomnik przyrody” przyniosła wybór nowych pomników przyrody w naszym mieście.
  2. Wśród wyselekcjonowanych drzew znalazły się buki, wiązy, kasztanowiec i dąb, które teraz cieszą oko swoją urodą i historią.
  3. Pomniki przyrody objęte są specjalną ochroną zapewniającą im długowieczność i bezpieczeństwo.
  4. Obecnie nasze miasto może pochwalić się 117 pomnikami przyrody, w tym wyjątkowymi grupami drzew oraz pojedynczymi, majestatycznymi okazami.

W ramach inicjatywy „Twój pomnik przyrody” mieszkańcy naszego miasta mieli okazję wskazać drzewa, które ich zdaniem zasługują na specjalne wyróżnienie i ochronę. Spośród 52 zgłoszeń, ekspertów urzekło kilkanaście wyjątkowych drzew, które teraz zyskały status pomników przyrody. Jak wyjaśnia Adam Mrugacz, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, decyzja o nadaniu statusu opierała się na szczegółowej ocenie wartości przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych każdego z kandydatów.

Wśród nowych pomników przyrody znalazła się grupa buków pospolitych z parku Repeckiego, która swoim skupiskiem i witalnością wyróżnia się na tle miejskiej zieleni. Nie zabrakło również miejsca dla pojedynczych okazów, takich jak dąb szypułkowy czy kasztanowiec biały, które teraz będą strzec swojej historii dla przyszłych pokoleń.

Ochrona nadana pomnikom przyrody nie jest jedynie symbolicznym gestem. Obejmuje ona szereg działań mających na celu zachowanie tych naturalnych skarbów w jak najlepszej kondycji. Jak podkreśla Mrugacz: „obowiązek monitorowania stanu zdrowotnego, wykonanie prac konserwatorskich czy zakaz niszczenia, to tylko niektóre z obowiązków, które teraz spoczywają na naszych barkach”. Troska o pomniki przyrody to wspólna misja mieszkańców i władz, mająca na celu ochronę tych cennych elementów naszego lokalnego ekosystemu.

Na koniec warto przypomnieć, że nasze miasto jest teraz bogatsze o 117 pomników przyrody, w tym zarówno ożywione jak i nieożywione skarby natury. Każde z tych miejsc ma swoją unikalną historię i znaczenie dla lokalnej społeczności, a ich ochrona to krok ku lepszej przyszłości dla nas wszystkich.


Na podstawie: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach