awatar, zdjęcie budynku starostwa oraz napis ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) podaję
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
przeznaczonych do oddania w darowiznę…

Informacje pod linkiem WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W FORMIE DAROWIZNY