Grupa osób uczestniczących w spotkaniu. W tle duży monitor z wyświetloną informacją.

Starosta Krystyna Kosmala wraz z sekretarz powiatu Barbarą Machurą uczestniczyły w Międzynarodowej Konferencji „Dobre demokratyczne rządy i demokracja deliberatywna. Nagroda Europejskiego Znaku Doskonałości Zarządzania (ELoGE)”, która odbyła się 16 listopada br. w Wilnie.

Certyfikat przyznawany jest jednostkom samorządu terytorialnego, które osiągnęły najwyższe standardy zarządzania zgodne z 12 zasadami określonymi przez Radę Europy. Starosta wraz z sekretarz uczestniczyły w Konferencji na zaproszenie władz Liwy.
Spośród blisko 3000 jednostek w Polsce certyfikat w tegorocznej edycji uzyskały jedynie 4 : Gmina Andrychów, Powiat Tarnogórski, Miasto Tarnowskie Góry oraz Gmina Strawczyn.

Przedstawiciele reprezentujący Polskę na wspomnianej konferencji mogli podzielić się z uczestnikami swoimi praktykami dobrego zarządzania, była to też okazja do zapoznania się z aktualnymi wyzwaniami oraz podjętymi działaniami litewskich samorządów.

Źródło: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego