Gdyby śmierci nie było, nikt z nas by już nie żył.

Przemijamy jak wszystko, by w ten sposób przetrwać.

Ks. Jan Twardowski

 

13 września zmarł

bp Jan Wieczorek,
pierwszy biskup diecezji gliwickiej. Przewodził jej prawie 20 lat. W 2011 roku przeszedł na emeryturę, pozostając biskupem seniorem diecezji gliwickiej. W Episkopacie Polski był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Budownictwa Kościelnego, członkiem Komisji Rewizyjnej i Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego.

Szczegóły dotyczące pogrzebu – jak informuje diecezja gliwicka – zostaną podane wkrótce.

 

fot. Adrian Tync