Gmina Tarnowskie Góry wspólnie z 10 gminami zrealizowała projekt partnerski pn. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.

Przedmiotem projektu było wykonanie 3615 instalacji OZE, w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gmin Partnerskich.

Realizacja projektu przyczyniła się do wykorzystania małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona), a przez to zapewniających dywersyfikację źródeł energii, jak również zwiększających bezpieczeństwo energetyczne regionu przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań i lokalnych potencjałów.

Celem projektu było zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminach Partnerskich, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.

Całkowita wartość projektu: 67 955 867,37 zł

Koszty kwalifikowane: 61 676 139,31 zł

Dofinansowanie ogółem: 52 424 718,43 zł

Dofinansowanie UE: 44 209 456,65 zł

W Gminie Tarnowskie Góry w ramach projektu zamontowano łącznie 1045 instalacji OZE:

634 szt. instalacji fotowoltaicznych

143 szt. instalacji kolektorów słonecznych

71 szt. instalacji pomp ciepła c.w.u.

131 szt. instalacji pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u.

66 szt. kotłów na biomasę.

Całkowita wartość wydatków Gminy Tarnowskie Góry: 20 784 406,59 zł, w tym dofinansowanie UE: 13 034 718,88 zł, dofinansowanie z Budżetu Państwa z kontraktu terytorialnego: 2 422 188,28 zł