plakat powitanie wiosny (2)

X Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny odbędzie się w sobotę 25 marca 2023 r., o godzinie 12.00 w Kaletach- Truszczycy

plakat powitanie wiosny X Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny odbędzie się w sobotę 25 marca 2023 r.,  o godzinie 12.00 w Kaletach- Truszczycy
X Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny odbędzie się w sobotę 25 marca 2023 r.,
o godzinie 12.00 w Kaletach- Truszczycy
Regulamin biegu X Powiatowe Biegowe Powitania WiosnyPobierz
Karta zgłoszenia do IX Powiatowego Biegowego Powitania WiosnyPobierz