W hołdzie składanym Koleżankom i Kolegom, którzy odeszli na wieczną wartę, w imieniu globalnej społeczności policyjnej INTERPOL ustanowił dzień 7 marca Międzynarodowym Dniem Pamięci o Poległych Policjantach. Tego dnia urzędnicy INTERPOL na całym świecie minutą ciszy oddają hołd tym, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli, zginęli w czasie służby.

Oprócz dnia pamięci w 2020 roku INTERPOL uruchomił także inicjatywę przyznawania certyfikatów i medali rodzinom policjantów, którzy zginęli na służbie.

Pamięć o tych, którzy w służbie Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę, ofiarę życia, jest wiecznie żywa. W hołdzie składanym Koleżankom i Kolegom, którzy odeszli na wieczną wartę, co roku podczas ogólnokrajowych obchodów święta Policji odbywa się ceremonia odsłonięcia kolejnych tabliczek epitafijnych na Tablicy Pamięci oraz wpięcia nowych kart do Księgi Pamięci. W Komendzie Głównej Policji założona została Księga pamięci, gdzie znajdują się nazwiska i sylwetki funkcjonariuszy, którzy w obronie innych oddali własne życie. Rodzinom i jednostkom, w których służbę pełnili polegli funkcjonariusze, przekazywane są karty pamięci prezentujące ich sylwetki i kopie rozkazów Komendanta Głównego Policji. To szczególnie wzruszający i podniosły moment dla całej policyjnej formacji. Poprzez swoją obecność tutaj, pochylenie głów przed tabliczkami epitafijnymi z nazwiskami poległych policjantów oraz modlitwę, policyjny świat oddaje hołd i podkreśla swoje zobowiązanie do zachowania pamięci o tych wszystkich policjantach, którzy działając w ochronie zdrowia i życia obywateli zapłacili w służbie najwyższą cenę i słowa roty ślubowania wypełnili do końca.

Środowisko policyjne czci pamięć i oddaje hołd poległym składając kwiaty, zapalając znicze i wystawiając posterunki honorowe przed obeliskiem "Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska" znajdującym się przed budynkiem Komendy Głównej Policji. Tam złożona jest urna z prochami policjantów, którzy na mocy rozkazu z 5 marca 1940 roku, podpisanego przez Józefa Stalina, zostali zamordowani przez NKWD i pogrzebani w Miednoje.

Pamięć o tych wszystkich, którzy zginęli nigdy nie zaginie, podobnie jak i pamięć o policjantach z całego świata, którzy ratując innych, sami oddali swoje życie.

Środowisko policyjne od wielu lat aktywnie wspiera też rodziny poległych funkcjonariuszy np. poprzez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Zaangażowanie to wyraża się w stałych, comiesięcznych wpłatach na konto Fundacji, ale także poprzez organizację inicjatyw charytatywnych, których celem jest zebranie tak potrzebnych środków finansowych.

Każdy z nas może pomóc rodzinom osieroconym przez policjantów, którzy polegli na służbie i wesprzeć Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i wszelka pomoc podopiecznym rodzinom możliwa jest wyłącznie dzięki życzliwości i hojności ludzi dobrej woli.

Wpłaty z tego tytułu można dokonywać na konto Fundacji:

Konto PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

O fundacji

Pierwsze inicjatywy powstania Fundacji pojawiły się w latach 90-tych, a wynikały ze zdarzeń, które były tragiczne w skutkach: zaczęła rosnąć liczba  policjantów, którzy zginęli podczas pełnienia służby. Naturalnym odruchem koleżanek i kolegów z pracy była chęć pomocy osieroconym rodzinom.

Na polecenie nadinspektora Jerzego Stańczyka, ówczesnego Komendanta Głównego Policji, zaczęto gromadzić informacje o materialnych warunkach osieroconych rodzin. W gmachu Komendy Głównej Policji powstała Tablica i Księga Pamięci ku czci poległych policjantów.

W 1997 roku podjęto próbę powołania Fundacji, której akt notarialny został podpisany przez Komendanta Głównego Policji nadinspektora Marka Papałę. W dniu 21 lipca, podczas obchodów Święta Policji, ogłosił powołanie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Zarejestrowanie Fundacji nastąpiło w dniu 13 listopada 1997 r. w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Od samego początku nie brakowało ludzi dobrej woli, niosących pomoc Fundacji.

Od 9 stycznia 2006 roku, Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, co pozwala przyjmować darowizny odpisu podatkowego w wysokości 1%. To dzięki otwartym sercom wielu darczyńców, otrzymuje środki, będące podstawą funkcjonowania Fundacji.

Za te piękne gesty Rada i Zarząd Fundacji wszystkim ofiarodawcom BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJE.

Celem statutowym działalności Fundacji jest pomoc wdowom i dzieciom, osieroconym przez policjantów poległych na służbie.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

  • zapomogi materialne i finansowe wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach Policji, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
  • stypendia i pomoc materialną związaną z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  • organizowanie oraz dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach,
  • dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot,
  • popularyzowanie wśród podopiecznych roli społecznej, historii i tradycji Policji.

Misje i cele realizowane są dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu osób. Członkowie Rady i Zarządu Fundacji swoją działalność oraz pracę na rzecz Fundacji wykonują bez pobierania wynagrodzenia przy dużym wsparciu i zaangażowaniu policjantów i pracowników Policji w kraju.

Drogi bracie - tekst, muzyka, wykonanie - Krzysztof Ciborski - Komenda Powiatowa Policji w Rypinie

(mw Biuro Komunikacji Społecznej KGP)