Niedawno, bo 11 listopada obchodziliśmy święto pracowników cywilnych. Z tej okazji Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach młodszy inspektor Sławomir Bylicki wraz z Pierwszym Zastępcą nadkomisarzem Waldemarem Czaplą wręczyli pracownikom naszej komendy listy gratulacyjne, podpisane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinspektora Romana Rabsztyna.

Policja to nie tylko niebieski mundur, to także wiele osób, pracowników cywilnych, bez których funkcjonowanie policji byłoby niemożliwe. To dzięki ich zaangażowaniu i poświęceniu każdego dnia, my jako stróże prawa, możemy wypełniać swoje obowiązki. Służba cywilna obchodzi w tym roku swoje okrągłe, setne urodziny. Jej święto przypada na dzień 11 listopada. Jest to doskonała okazja, aby wyróżnić tych najbardziej zaangażowanych w codzienne obowiązki. Z tej okazji Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Sławomir Bylicki wraz z Pierwszym Zastępcą nadkom. Waldemarem Czaplą wręczyli wyróżnionym listy gratulacyjne, podpisane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinspektora Romana Rabsztyna.

Wszystkim pracownik cywilnym oraz wyróżnionym życzymy wszelkiej pomyślności.

na zdjęciu teczka okolicznościowa z logiem 100lecia służby cywilnej

  • na zdjęciu komendanci w trakcie uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych dla pracowników cywilnych
  • na zdjęciu komendanci wręczają listy gratulacyjne pracownikom cywilnym komendy
  • na zdjęciu komendanci wręczają listy gratulacyjne pracownikom cywilnym komendy