Wczoraj w godzinach 10.00-16.00 na skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego i Obwodowej w Tarnowskich Górach policjanci drogówki prowadzili działania ukierunkowane na kierowców popełniających wykroczenia, jakimi było niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Wielkim zaskoczeniem dla niektórych, okazała się nagła kontrola w rejonie hali sportowej. Jak się okazało, powodem była mała zielona strzałka na sygnalizatorze świetlnym.

Kierowcy często zapominają o niektórych przepisach ruchu drogowego. Może być to spowodowane pośpiechem, nie uwagą lub brakiem dostatecznej wiedzy na temat znaków i sygnałów drogowych. Dlatego wczoraj policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w Tarnowskich Górach, przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeprowadzili działania, których celem było ujawnianie wykroczeń popełnianych przez kierujących. Mowa tutaj o sygnalizacji S-2, czyli czerwonego światła wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki koloru zielonego. Tego typu sygnał pozwala kierującemu na wjazd na skrzyżowanie pod warunkiem, że zatrzyma on swój pojazd przed tym sygnalizatorem i nie utrudni ruchu innym pojazdom.

Jak się okazuje, kilkunastu kierowców w ogóle nie zdawało sobie sprawy z popełnionego wykroczenia. Całkiem możliwe, że gdyby na skrzyżowaniu stał patrol policji, kierującym przypomniałyby się niektóre przepisy. Tym razem zamiast oznakowanego radiowozu, przy skrzyżowaniu policjanci zaparkowali nieoznakowanego busa, wyposażonego w kamery. Ruchome stanowisko dowodzenia monitorowało zachowania kierujących na skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego z Obwodową w Tarnowskich Górach. Ci, którzy popełnili wykroczenie, musieli liczyć się z kontrolą kilkaset metrów dalej. W trakcie kilku godzin działań mundurowi ujawnili 18 wykroczeń, w których kierujący nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej.

Art. 92. kodeksu wykroczeń
Niestosowanie się do znaków drogowych, sygnałów drogowych lub poleceń kierującego ruchem
§ 1.
Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2.
Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3.
W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310).

§ 96. 1. Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że
dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się
przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

  • na zdjęciu policjantka przy monitorach
  • na zdjęciu drzwi radiowozu, na których widać napis policja, logo ruchu drogowego i policyjna odznakę
  • na zdjęciu policjant na drodze przystępuje do zatrzymania pojazdu
  • na zdjęciu policjant przy pojeździe w trakcie kontroli
  • na zdjęciu wnętrze policyjnego radiowozu, na rękawie munduru naszywka z napisem wydział ruchu drogowego
  • na zdjęciu radiowóz, a obok niego srebrny pojazd, przy którym stoi policjant i kontrolowana osoba