Podczas wczorajszej akcji „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”, policjanci odnotowali 66 wykroczeń drogowych popełnionych przez kierujących pojazdami oraz 3 popełnione przez pieszych. „NURD” to działania, w których trakcie policjanci skupiają szczególną uwagę na pieszych i rowerzystach oraz kierowcach popełniających wobec nich wykroczenia. Apelujemy o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego zarówno przez kierowców, jak i pieszych.

Podczas wczorajszych działań policjanci ujawnili aż 66 wykroczeń, których dopuścili się kierujący pojazdami. Najczęściej kierujący przekraczali dozwoloną prędkość w rejonach przejść dla pieszych. 3 wykroczenia dotyczyły pieszych, którzy nie korzystali z przejść w trakcie przechodzenia przez jezdnię. Mundurowi zastosowali 12 pouczeń wobec kierujących pojazdami i pouczyli 1 pieszego. Policjanci nałożyli 52 mandaty wobec kierujący i 2 mandaty otrzymali piesi, którzy przechodzili w miejscu niedozwolonym. Dwóch kierujących skorzystało z prawa odmowy przyjęcia mandatu i wobec nich zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu rejonowego. Policjanci z tarnogórskiej drogówki nie zauważyli, aby któryś z kierujących wyprzedzał na przejściu dla pieszych.

Przypominamy o kwotach mandatów, które mogą otrzymać piesi nieprzestrzegający przepisów prawa:
• 300 zł – tyle wynosi kara za przechodzenie przez przejście dla pieszych, jezdnię lub torowisko, korzystając w tym czasie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, co prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji tego, co się dzieje w ruchu drogowym.
• 200 zł – tyle zapłaci pieszy za wejście na jezdnię zza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.
• 2000 zł – bardzo wysoki mandat wprowadzono dla pieszych, którzy wejdą na torowisko, gdy zapory lub pół zapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie.
• 150 zł – taki jest mandat za wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściach dla pieszych.
• 100 zł – wynosi kara za przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności w terenie niezabudowanym. W terenie zabudowanym jest to 50 zł.
• 50 zł – zapłacimy za niedostosowanie się do znaków drogowych dotyczących pieszych.


Nowy taryfikator mandatów - wykroczenia wobec pieszych:
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na przejście - 1500 zł
• wyprzedzanie innego pojazdu na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych - 1500 zł
• omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania pojazdem - 1500 zł
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania - 1500 zł
• jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych - 1500 zł
• niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej - 1500 zł