Dwie kobiety uśmiechające się

W Domu Pomocy Społecznej w Łubiu, który jest samorządową jednostką organizacyjną pomocy społecznej i podlega Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach, odbyła się IV Biesiada z okazji Dnia Pieczonego Kartofla.

28 września w ogrodzie DPS-u integrowali się jego podopieczni, pracownicy oraz goście. Na zaproszenie Dyrektor Marty Szymik w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Tarnogórskiego- członek zarządu Stanisław Torbus oraz Sekretarz Barbara Machura. Główny bohater, czyli kartofel towarzyszył uczestnikom zarówno jako przekąska, jak również element warsztatów w plenerze. Gry i zabawy integracyjne rozbawiły wszystkich zgromadzonych oraz pozwoliły na odskocznię od zwykłej codzienności podopiecznych DPS-u. Była to też okazja dla osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej do spędzenia czasu i prowadzenia rozmów z osobami z poza kręgu ludzi z którymi przebywają na co dzień.