baner_konsultacje_spoleczne

W związku z Zarządzeniem nr 10/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenie procedury konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z uchwałą nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania (…) z późniejszymi zmianami, podaję do konsultacji, celem wyrażenia pisemnej opinii projekt:
Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy
Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2023 rok.

Link do strony BIP: Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Opinie można wnosić w terminie: od dnia 23 do 30 września 2022 roku. Pisemne opinie, zgodnie z załączonym formularzem, należy składać w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi, Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, pok.4, ul. Karłuszowiec 5 lub przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

formularz plik word word
Uchwała 2023 plik pdf Pdf
_OGLOSZENIE_2023 plik pdfPdf