Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. zaprasza w sobotę 23 września na „Dzień Otwarty”. W programie pokazy oraz możliwość nabycia, bądź przypomnienia sobie, umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, jako kontynuatorka ponad wiekowej tradycji związanej z ratownictwem górniczym, zaprasza na „Dzień Otwarty”, który odbędzie się w dniu 23 września 2022 r. w godzinach od 900 do 1400, w Bytomiu, ul. Chorzowska 25.

Na placu przed budynkiem Zawodowych Pogotowi Specjalistycznych będzie ogólnodostępny pokaz sprzętu ratowniczego wraz z wozami bojowymi.

PROGRAM

godz. 900 pokaz ewakuacji poszkodowanego z wyrobisk podziemnych poprzez szyb z wykorzystaniem Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego

godz. 930 pokaz sprawności zawodowych ratowników górniczych

godz. 1000 pokaz ewakuacji poszkodowanych z dachu budynku biurowca

godz. 1030 pokaz możliwości gaszenia palącego się metanu na ściance przy wejściu do wyrobisk podziemnych oraz pokaz sprzętu gaśniczego Specjalistycznego Pogotowia Przeciwpożarowego

godz. 1100 pokaz sprawności grupy alpinistycznej

godz. 1130 pokaz ewakuacji poszkodowanego z wyrobisk podziemnych poprzez szyb z wykorzystaniem Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego

godz. 1200 pokaz sprawności zawodowych ratowników górniczych

godz. 1230 pokaz ewakuacji poszkodowanych z dachu budynku biurowca

godz. 1300 pokaz możliwości gaszenia palącego się metanu na ściance przy wejściu do wyrobisk podziemnych oraz pokaz sprzętu gaśniczego Specjalistycznego Pogotowia Przeciwpożarowego

godz. 1330 pokaz sprawności grupy alpinistycznej

Zorganizowane grupy prosimy o kontakt telefoniczny z rzecznikiem prasowym Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu (tel.571 255 054) w celu ustalenia godziny zwiedzania siedziby CSRG S.A.

 

HISTORIA

Pierwsze wzmianki o działaniach zorganizowanych grup ratowników górniczych na Górnym Śląsku datowane są na lata 70-te XIX wieku. Wraz z rozwojem przemysłu zaczęły też wtedy powstawać zakłady górnicze, które dostarczały węgiel – główny surowiec do napędzanych parą urządzeń, znajdujących się w fabrykach. Praca górnika była nie tylko ciężka, ale też niebezpieczna. Dlatego wraz z rozwojem zakładów górniczych zaczęły się w nich organizować służby ratownicze. Czasami powstawały z inicjatywy samych górników, innym razem taki zastęp organizował właściciel zakładu górniczego. Powstające zespoły działały jednak samodzielnie. Brakowało scentralizowanej instytucji, która nadzorowałaby ich pracę. Brakowało też odpowiednich przepisów, które regulowałyby pracę zastępów ratowników górniczych.

W XIX wieku, kiedy zaczęły powstawać górnicze zastępy ratownicze Górny Śląsk w całości należał do Prus. Administracja niemiecka, jako jedna z pierwszych na świecie, stworzyła w 1900 roku prawo regulujące ratownictwo górnicze. Na jego mocy w okręgu górnośląskim powstała VI sekcja Brackiego Stowarzyszenia Zawodowego z siedzibą w Tarnowskich Górach. Właśnie dlatego, a także z powodu rozwinięcia się nowożytnego górnictwa właśnie w Tarnowskich Górach, w herbie Stacji znaleźć można herb Miast Gwarków.

Samą decyzję o utworzeniu ośrodka nadzorującego działania wszystkich służb ratowniczych na Górnym Śląsku podjęto jednak dopiero po tragicznych wydarzeniach we francuskiej kopalni „Curriere” w 1906 roku, podczas których zginęło 1099 osób, w tym wiele dzieci. 22 września 1906 roku, podczas obrad zarządu VI sekcji Brackiego Stowarzyszenia Zawodowego, podjęto decyzję o budowie Górnośląskiej Głównej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Same prace budowalne rozpoczęły się rok później.