Policjanci, zajęcia profilaktyczne z młodzieżą prowadzą regularnie na terenie całego powiatu. Spotkania dotyczą uczniów wszystkich placówek szkolnych, a omawiane tematy związane są z rozmaitą kategorią zagrożeń. Dzielnicowi z komisariatu w Tworogu spotkali się z młodzieżą z Boruszowic i z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce.

Spotkania przeprowadzili dzielnicowi z komisariatu w Tworogu, asp.szt. Maciej Bobola i mł.asp. Szymon Łazaj. Odwiedzili Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wojsce. Tematem przewodnim była bezpieczna droga do szkoły. Mundurowi przypomnieli młodzieży jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Nie zabrakło pytań ze strony uczniów. Najmłodsi wykazali się też bardzo dobrą wiedzą z zagadnień o ruchu drogowym.
Podczas spotkań omówiono relacje pomiędzy nauczycielami i uczniami, a także pomiędzy samymi uczniami. Policjanci omówili gdzie można szukać pomocy w razie potrzeby. Najmłodsi mogli się dowiedzieć jaka odpowiedzialność ciąży na nich za popełnione czyny karalne i jakie środki wychowawcze stosuje sąd wobec osób nieletnich. Ponadto najmłodsi uczniowie otrzymali wskazówki od mundurowego, jak zachować się w sytuacji zagrożenia ze strony osób nieznajomych.

  • dzielnicowi podczas spotkania z młodzieżą
  • dzielnicowi podczas spotkania z młodzieżą
  • dzielnicowi podczas spotkania z młodzieżą