Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnowskie Góry

W dniu 18.07.2020 Straż Pożarna powiatu tarnogórskiego odnotowała 4 interwencje:
- nisko zwisający konar drzewa ( Świerklaniec),
- otwarcie mieszkania (Tarnowskie Góry),
- zalane mieszkanie - alarm fałszywy (Tarnowskie Góry),
- pomoc pogotowiu ratunkowemu - pomoc sąsiedzka Bytom