Serdecznie zapraszamy dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Tarnowskich Gór do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „W świecie wyobraźni – słucham i ilustruję”. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy z zastosowaniem dowolnej techniki plastycznej zainspirowanej wierszem Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima wysłuchanym w postaci audiobooka.

Do udziału w konkursie można zgłaszać do 3 prac z jednej placówki w terminie do 22 listopada 2019 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi 6 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Biblioteki.

Regulamin konkursu

W świecie ilustracji

Biblioteka Tarnowskie Góry: W ŚWIECIE WYOBRAŹNI – SŁUCHAM I ILUSTRUJĘ