Wczoraj z okazji 85 rocznicy oddania do eksploatacji Magistrali Węglowej, przed dworcem kolejowym w Tarnowskich Górach odbyła się uroczystość. W obchodach uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomir Bylicki. Z okazji 85-lecia Magistrali, na tory wrócił również pociąg parowy prowadzony lokomotywą Ty42-107.

Uroczystość rozpoczęła się w Tarnowskich Górach spotkaniem przed dworcem kolejowym. Wzięli w niej udział ministrowie RP, europosłowie, posłowie na Sejm RP oraz samorządowcy. Tarnogórskich policjantów reprezentował Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomir Bylicki. Po okolicznościowych przemówieniach, zaproszeni goście złożyli kwiaty pod pomnikiem budowniczego magistrali inż. Józefa Nowkuńskiego. Z okazji 85-lecia, na tory wrócił również historyczny pociąg prowadzony przez parowóz Ty42-107. Wyruszył do stacji w Herbach Nowych zatrzymując się po drodze w Miasteczku Śląskim, Kaletach, Strzebiniu i Boronowie.

Magistrala Węglowa ma 552 km i jest najkrótszym połączeniem kolejowym pomiędzy Tarnowskimi Górami i Gdynią. Budowana w latach 1926-1933 linia była największą inwestycją transportową w II RP.

  • zdjęcie przedstawia grupę osób w tym: Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomira Bylickiego, kolejarzy oraz zaproszonych gości z okazji 85-lecia Magistrali
  • zdjęcie przedstawia grupę osób stojących przed dworcem kolejowym. Wśród nich znajdują się  ministrowie RP, europosłowie, posłowie na Sejm RP oraz samorządowcy. Jest również  Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji  w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomir Bylicki.
  • Zdjęcie przedstawia historyczny pociąg prowadzony przez parowóz Ty42-107.