Trening alarmowania w 5 Pułku Chemicznym w Tarnowskich Górach
W dniu 23 maja w godzinach od 9:00 do 14:30 mieszkańcy mają okazję usłyszeć syreny alarmowe w ramach treningu alarmowania. Wydarzenie to odbędzie się na terenie 5 Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego.
  1. Trening alarmowania za pomocą syren.
  2. Data: 23 maja.
  3. Godziny: 9:00 – 14:30.
  4. Miejsce: 5 Pułk Chemiczny.

Starostwo Powiatowe informuje mieszkańców o planowanym treningu alarmowania, który odbędzie się 23 maja. W godzinach od 9:00 do 14:30 na terenie 5 Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego będzie można usłyszeć syreny alarmowe.

Trening ten jest elementem systemu bezpieczeństwa, który ma na celu sprawdzenie funkcjonowania syren alarmowych oraz przeszkolenie personelu w sytuacjach kryzysowych. Dźwięk syren może być głośny i niepokojący, dlatego mieszkańcy są proszeni o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań alarmowych.

Warto zaznaczyć, że tego typu ćwiczenia są standardową procedurą w wielu jednostkach wojskowych i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. Dzięki regularnym treningom, służby są lepiej przygotowane do szybkiego i skutecznego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i zrozumienie dla prowadzonych działań. Trening alarmowania to ważny element przygotowań do ewentualnych sytuacji kryzysowych, które mogą wystąpić w przyszłości. Dziękujemy za współpracę i cierpliwość.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach