Nadleśnictwo Brynek podejmuje walkę z osnują gwiaździstą
Zwalczanie osnui gwiaździstej - interwencja w Nadleśnictwie Brynek

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie dla drzewostanów sosnowych, Nadleśnictwo Brynek zapowiedziało rozpoczęcie działań mających na celu ograniczenie populacji osnui gwiaździstej. Prace rozpoczną się na początku maja i obejmą obszary leśne w leśnictwach Krywałd oraz Potempa.

  1. Zabiegi chemiczne zostaną przeprowadzone na powierzchni 85 ha.
  2. Użyty zostanie środek ochrony roślin MOSPILAN 20 SP.
  3. Informacje o zakazie wstępu zostaną umieszczone na drogach dojazdowych i granicach drzewostanów.
  4. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa Brynek.

Zgodnie z decyzją Wydziału Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, zabiegi mają zapobiec dalszym uszkodzeniom cennych ekosystemów leśnych. Masowe wystąpienia osnui gwiaździstej w ostatnich latach stanowiły poważne zagrożenie dla starszych drzew sosnowych, co skłoniło do podjęcia radykalnych kroków w celu ochrony tych terenów.

Na terenach, gdzie będą prowadzone prace, pojawią się tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu. Jest to standardowa procedura mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i samego personelu wykonującego zabiegi.

Każdy, kto planuje wizytę w lasach nadleśnictwa, powinien wcześniej sprawdzić dostępność tras i ewentualne ograniczenia. Nadleśnictwo Brynek apeluje o respektowanie tymczasowych ograniczeń i zachowanie ostrożności w pobliżu obszarów objętych działaniami.

Interwencja ta jest niezbędna dla zachowania zdrowia i regeneracji lokalnych lasów, a jej skuteczność będzie monitorowana na bieżąco przez odpowiednie służby.


Na podst. Powiat