Powiat Tarnogórski ogłasza zwycięzców konkursu kulturalnego 2024
Wśród twórców i miłośników kultury Powiatu Tarnogórskiego zapanowała atmosfera oczekiwania, która właśnie znalazła swój finał. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podjął decyzję dotyczącą otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury na rok 2024. Ta informacja zapewne zainteresuje wielu mieszkańców naszego regionu, którzy z niecierpliwością oczekiwali na wyniki.
  1. Podjęto uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert.
  2. Konkurs dotyczył realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  3. Decyzja została ogłoszona 25 marca 2024 roku.
  4. Szczegółowe informacje dostępne są dla zainteresowanych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wyłonienie zwycięzców konkursu to ważny moment dla środowiska kulturalnego naszego powiatu, który co roku oczekuje na wsparcie i możliwości rozwoju. Realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury ma kluczowe znaczenie nie tylko dla samych twórców, ale również dla lokalnej społeczności, która dzięki temu może uczestniczyć w bogatym życiu kulturalnym.

Tegoroczna decyzja Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, określona w Uchwale nr 407/1904/2024, otwiera przed wybranymi projektami możliwość realizacji i przyczyni się do dalszego rozwoju kulturalnego krajobrazu naszego regionu. Jest to wyraz uznania dla twórców i organizatorów wydarzeń kulturalnych, którzy nieustannie pracują nad wzbogacaniem lokalnej oferty kulturalnej.

Mieszkańcy i miłośnicy kultury mogą śledzić szczegóły dotyczące wybranych projektów oraz planowane wydarzenia kulturalne poprzez regularne odwiedzanie Biuletynu Informacji Publicznej. To tam znajdą wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą im być na bieżąco z kulturalnym życiem Powiatu Tarnogórskiego.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach