Nabór do komisji konkursowej na projekty ekologiczne w Powiecie Tarnogórskim
W naszym Powiecie Tarnogórskim rusza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej. Zadaniem komisji będzie ocena ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2024 roku, skupiających się na ekologii, ochronie zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego. To szansa dla aktywistów i ekspertów z naszej społeczności na realny wpływ na lokalne działania na rzecz środowiska.
  1. Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.
  2. Ocena ofert dotyczących ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.
  3. Realizacja zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2024 roku.
  4. Możliwość wpływu na lokalne działania na rzecz środowiska.

W obliczu rosnących wyzwań związanych z ekologią i ochroną przyrody, nasza społeczność ma niepowtarzalną okazję do zaangażowania się w kształtowanie przyszłości naszego środowiska. Udział w komisji to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim realny wpływ na decyzje dotyczące ochrony naszego naturalnego dziedzictwa. Cieszymy się, że Powiat Tarnogórski otwiera drzwi dla tych, którzy chcą przyczynić się do pozytywnych zmian.

Mając na uwadze znaczenie tego przedsięwzięcia, zachęcamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, dla których ekologia, ochrona zwierząt oraz dziedzictwo przyrodnicze są bliskie sercu, do zgłaszania swojej kandydatury. To wyjątkowa szansa, by nasze działania na rzecz środowiska były jeszcze bardziej celowane i efektywne.

Wspólnie możemy sprawić, że Powiat Tarnogórski stanie się jeszcze bardziej zielony i przyjazny dla przyszłych pokoleń. Nie przegap tej szansy na zostawienie po sobie pozytywnego śladu w naszej lokalnej biocenozie.


Wg inf z: Powiat Tarnogórski