Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach: Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń- informacje
Czy parking będzie troską mniej, dla osób z niepełnosprawnością? Nowe regulacje w Tarnowskich Górach mogą to ułatwić!
  • Nowe zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Kontakt do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
  • Ważność kart parkingowych uzależniona od orzeczeń o niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawne, które posiadają prawo do parkowania w wyznaczonych miejscach w Tarnowskich Górach, mogą oczekiwać zmian w procesie wydawania kart parkingowych. Te zmiany odnoszą się do sposobu, w jaki ważność kart jest ściśle powiązana z bieżącymi orzeczeniami o niepełnosprawności.

Karty parkingowe, które uprawniają do korzystania z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością, będą teraz wydawane na okres określony w orzeczeniu. Nie będą one ważne dłużej niż do dnia, w którym wydane zostanie nowe orzeczenie o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Mieszkańcy, którzy poszukują dodatkowych informacji lub potrzebują pomocy w związku z nowymi regulacjami, mogą skontaktować się bezpośrednio z pracownikami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Służby te dostępne są pod trzema różnymi numerami telefonów, co pozwala na sprawne uzyskanie potrzebnych porad i wskazówek.

Zmiany te stanowią krok naprzód w uproszczeniu procedur administracyjnych i mogą znacząco ułatwić życie osobom z ograniczeniami ruchowymi. Warto zatem być na bieżąco z aktualnymi regulacjami i nie zapominać o konieczności odnowienia karty parkingowej w odpowiednim czasie.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach