Burmistrz Tarnowskich Gór ogłasza konkurs na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień – przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjne.

Przedsięwzięcia finansowane w ramach zadania:

 • realizacja przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych, uświadamiających ryzyko związane z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, skierowanych do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach na terenie Tarnowskich Gór oraz uczęszczających do przedszkoli na terenie Tarnowskich Gór (zajęcia grupowe i indywidualne);
 • realizacja przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie używania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, służących zwiększeniu kompetencji wychowawczych nauczycieli, pedagogów oraz rodziców w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci (zajęcia grupowe i indywidualne);
 • realizacja przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy adresowana do dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • realizacja przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie uzależnień behawioralnych oraz używania alkoholu i substancji psychoaktywnych przez dorosłych (zajęcia grupowe i indywidualne).

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 60 tys. zł .

Termin składania wniosków upływa 29 stycznia 2024r. o godzinie 17.00.

Pliki do pobrania

 • Informacja RODO (3)
 • wzor-umowa (4)
 • wzor-sprawozdanie (4)
 • wzor-aktualizacja-kosztorysu (5)
 • wzor-oferty (5)
 • zarz_ogloszenie-profilaktyka2024
 • zarz-2810