Co zrobiono ostatnio w mieście i dzielnicy, plany na najbliższy czas to tematy, od których rozpoczęto wczorajsze spotkanie z mieszkańcami burmistrza na Osadzie Jana.

– Infrastrukturalne inwestycje w dużej mierze mamy zrobione, teraz skupiamy się na sprawach miękkich, zieleni, ekologii – powiedział Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór wskazując na doprowadzenie do dzielnicy ścieżki rowerowo-pieszej i najbliższe plany odnośnie dzielnicy.
– Doprowadzenie ścieżki rowerowej do Osady to tylko część planowanej rozbudowy miejskiej sieci – dodał Bartosz Skawiński, zastępca burmistrza ds. gospodarczych wskazując, że niewykluczone jest stworzenie kiedyś trasy do Nakła Śląskiego wzdłuż torów.
Jego zdaniem potrzeby wskazywane na poprzednich spotkaniach przez mieszkańców są powoli zaspokajane: parkingi na ul. Słoneczników są robione, siłownia na świeżym powietrzu działa, ws. Parku Piny trwają rozmowy z właścicielami gruntów, które umożliwią do niego dostęp.
– Bez tego dostępu nie ma co planować ani robić na miejscu – wskazał Arkadiusz Czech.
– W Waszej dzielnicy wkrótce zacznie się termomodernizacja przedszkola nr 9, planujemy uruchomić małe busiki do różnych dzielnic, jedna ze stacji naprawy rowerów powstanie właśnie u Was – wskazał burmistrz Skawiński.
Mieszkańcy Osady pytali m.in. o przebudowane skrzyżowania z ul. Bytomską i przystanek kolejowy.
– Wloty ulic pod kątem 90 stopni są bezpieczniejsze od dotychczasowych – wskazał burmistrz Czech dodając, że miasto na plany budowy przystanków kolejowych nie ma żadnego wpływu.
Na argument, że ścieżki rowerowe są za wąskie odparł, że wszystkie są zgodne z parametrami metropolitarnymi, ich przebiegi zostały skonsultowane z mieszkańcami i środowiskami rowerzystów.
 – Ich pierwszym zadaniem jest ochrona środowiska poprzez zmniejszenie ilości spalin i komunikacja między dzielnicami a centrum, ale nie turystyka – wyjaśniał Czech.
Kolejne dzielnicowe spotkanie już dziś (18.10) w Strzybnicy w Szkole Podstawowej nr 13,
w czwartek w Śródmieściu-Centrum (Tarnogórskie Centrum Kultury), w piątek w Sowicach (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1) . Wszystkie rozpoczynają się o godz. 18.00.

Spotkania Burmistrza w dzielnicach