ogłoszenie 2022

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Tarnogórski oraz na stanowisko dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych szkół i poradni prowadzonych przez Powiat Tarnogórski:

 1. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry.
  Szczegóły określa załączona Uchwała nr 346/1620/2023 z dnia 22 maja 2023 roku.

  Link do Uchwały Zarządu Powiatu 346/1620/2023

 2. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry.
  Szczegóły określa załączona Uchwała nr 346/1619/2023 z dnia 22 maja 2023 roku.

  Link do Uchwały Zarządu Powiatu 346/1619/2023

 3. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie, ul. Nałkowskiej 2, 42-922 Radzionków.
  Szczegóły określa załączona Uchwała nr 2346/1618/2023 z dnia 22 maja 2023 roku.

  Link do Uchwały Zarządu Powiatu 346/1618/2023