ogloszenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM
Na podstawie art. 35 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 344) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem.

1) Oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów Nr działki Obręb Ark Pow. [ha] Użytek lub klasa Nr KW lub inne dokumenty Rodzaj Pow. [ha] 169/54 Żyglinek 8 0.0100 RV 0.0100 GL1T/00058764/3

2) Opis nieruchomości Nieruchomość oznaczona jako działka nr 169/54 o pow. 0,0100 ha, w kształcie prostokąta.

Link do ogłoszenia Wykaz nieruchomości