cztery uśmiechnięte kobiety

Dzisiaj podsumowano projekt „Jesteśmy sąsiadami” organizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach. Dotyczył integracji dzieci ukraińskich i polskich, mieszkających na terenie powiatu tarnogórskiego.

Projekt finansowany był przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji(IOM), a realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń”.
W ramach realizacji projektu odbyły się warsztaty integracyjne: Psychocooking, Arteterapia, Terapia Ruchem, oraz podsumowujące party integracyjne ,,Dzień Przyjaźni”, utrzymane w klimacie psychoterapii integracyjnej.
W trakcie podsumowania odbyła się wystawa prac uczestników, wspólny taniec i malowanie rękami serc w kolorach flag Polski i Ukrainy.
Najważniejszym celem projektu była integracja dzieci i młodzieży, ale również redukcja stresu i wzmocnienie pewności siebie. Udział w prowadzonych terapiach, a tym samym prezentacja swojej pracy, jest najprostszą formą zniwelowania negatywnego postrzegania siebie na tle innych i otaczającego świata.
W realizacji projektu uczestniczyli polscy i ukraińscy uczniowie SOSW, Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnogórskich Górach oraz Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach wraz z nauczycielami.
Koordynatorami projektu byli nauczyciele SOSW- Agata Koptyńska – Małek, Barbara Klimek, Monika Makosz, Monika Duda, Aleksandra Brytner, Edyta Morawska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za wsparcie i organizację projektu. Uczestnikom gratulujemy udziału i motywacji.