Burmistrz Miasta ogłasza konkurs ofert na realizację programu profilaktyki zintegrowanej dla dzieci i młodzieży pn. „Ratownicy Marzeń”. Adresatami zadania są uczniowie klas od IV do VIII szkół podstawowych. Termin składania ofert upływa 15 lutego .

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Tarnowskie Góry w roku 2023 z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień – programu profilaktyki zintegrowanej dla dzieci i młodzieży pn. „Ratownicy Marzeń”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania wymienionego przeznacza się łącznie kwotę 50.000,00 zł.

Zadanie realizowane jest w okresie od 06.03.2023r. do 22.12.2023 r.

Dotowane mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Tarnowskie Góry.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 15 lutego 2023 r. do godziny 15.30.

Pliki do pobrania

  • wzor-umowa (1)
  • Informacja RODO
  • wzor-sprawozdanie (1)
  • wzor-aktualizacja-kosztorysu (1)
  • wzor-oferty (1)
  • zarz_ogloszenie-ratownicy-marzen2023
  • zarz-2294