Dziś na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach odbyło się uroczyste ślubowanie 156 nowych policjantów, wśród których znalazło się 10 kobiet. Rotę ślubowania przyjął od nich Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn. Świeżo upieczonych mundurowych czeka teraz półroczne szkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach, do których zostali przydzieleni.

Śląski garnizon policji powiększył się o 156 nowych stróżów prawa, którzy dzisiaj złożyli uroczyste ślubowanie. Uroczystość odbyła się na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Katowicach z udziałem kompanii honorowej i policyjnej orkiestry. Rotę ślubowania od nowych policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn. W uroczystości udział wzięli również: w imieniu Wojewody Śląskiego generał brygady w stanie spoczynku Tomasz Miłkowski, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Krzysztof Klimosz, który odczytał list w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Gabriela Socha, oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego Dariusz Tabas, komendanci miejscy i powiatowi, naczelnicy wydziałów KWP w Katowicach oraz Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ks. Adam Wycisk. Świadkami ślubowania były również rodziny i bliscy nowych policjantów. Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

Przed ropoczeciem uroczystego apelu złożone zostały kwiaty przez delegcję pod Tablicą Pamięci poświęconej podkom. Tadeuszowi Bartosikowi, który 28 stycznia 2006 r. pełnił słuzbę patrolową podczas Międzynarodowych Targów Gołębi Pocztowoych w Chorzowie. Zginął w katastrofie budowlanej, przygnieciony metalowymi elementami konstrukcji dachu.

Szef śląskiego garnizonu policji nadinsp. Roman Rabsztyn podkreślił, że w rocie ślubowania, którą wypowiedzieli najmłodsi stażem policjanci, zobowiązali się oni służyć obywatelom i strzec ich bezpieczeństwa. Niejednokrotnie może to kolidować z życiem prywatnym, jednak dobro służby powinno być dla nich priorytetem. Generał podkreślił, jak ważny jest etos i powaga służby policjanta, który codziennie ryzykuje życie dla dobra innych. Jak powiedział szef śląskich policjantów, kiedy człowiek wstępuje do Policji, to do formacji dołącza cała jego rodzina, dlatego podziękował rodzinom oraz bliskim za okazane im dotychczas wsparcie. Na zakończenie Komendant życzył młodym adeptom zadowolenia i satysfakcji z pełnionej służby oraz wielu awansów.

Wśród nowo przyjętych policjantów jest 10 kobiet. Niebawem wszyscy rozpoczną kilkumiesięczny kurs podstawowy w szkołach policyjnych. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych zasilą szeregi jednostek garnizonu śląskiego.

Żeby zostać mundurowym, wszyscy nowi policjanci przeszli całą procedurę doboru, która do łatwych nie należy. Jak zostać policjantem? 

Aby osoby chętne do wstąpienia w nasze szeregi mogły sprawdzić się w procesie rekrutacyjnym, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach organizują m.in. specjalne warsztaty, które do tej pory spotykały się z dużym zainteresowaniem.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom oraz ich rodzinom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów!

 • Na zdjęciu widoczny policjant stojący tyłem wraz z kwiatami, które zostaną złożone pod Tablicą Pamięci poświęconej podkomisarzowi Tadeuszowi Bartosik. Na wprost policjanta z kwiatami stoją dwaj policjanci, pomiędzy nimi znajduje się Tablica Pamięci.
 • Zdjęcie przedstawia policjantów oddających honor przed tablicą pamiątkową
 • Zdjęcie przedstawia policjantów oddających honor przed tablicą pamiątkową
 • zdjęcie przedstawia zbliżenie na Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zdjęcie przedstawia dowódcę uroczystości w trakcie składania meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach
 • Na zdjęciu widać Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinspektora Romana Rabsztyn, który oddaje honor nowo przyjętym policjantom.
 • Na zdjęciu widzimy policjantów w czasie ślubowania stojących tyłem na wprost policjantów stoi Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn
 • Na zdjęciu widzimy stojących na baczność nowoprzyjętych policjantów.
 • Na zdjęciu widoczny policjant prowadzący uroczystość, natomiast w tle widać rodziny nowoprzyjętych policjantów.
 • Na zdjęciu widać trzech policjantów stojących tyłem podnoszących Flagę Państwową. Na wprost policjantów przodem do Flagi Państwowej stoją nowo przyjęci policjanci.
 • Na zdjęciu widoczni nowo przyjęci policjanci w czasie uroczystości ślubowania.
 • Przemarsz trzech policjantów wraz z Godłem Państwowym, W tle widoczne rodziny policjantów , którzy uczestniczą w uroczystości ślubowania.
 • Na zdjęciach widać stojących tyłem policjantów nowo przyjętych w czasie uroczystości ślubowania. Na wprost policjantów przodem stoi trzech policjantów wraz z godłem Państwowym. W tle widać rodziny policjantów nowo przyjętych.
 • Czterech policjantów w czasie składnia roty ślubowania.
 • Na zdjęciu widać policjantów składających rotę ślubowania.
 • na zdjęciu widać policjantów w czasie uroczystości.
 • Na zdjęciu widoczny Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn podający rękę jednemu z nowo przyjętych policjantów.
 • zdjęcie przedstawia zakończenie sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Na zdjęciu widoczna Kompania Honorowa Policji, w tle widać nowo przyjętych policjantów.
 • Na zdjęciu widzimy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinspektora Romana Rabsztyn, Członka Zarządu Województwa Śląskiego Krzysztofa Klimosz, generał brygady w stanie spoczynku Tomasz Miłkowski, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. dr. Gabriela Socha, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa śląskiego Dariusz Tabas, Komendantów miejskich i powiatowych, naczelników wydziałów KWP w Katowicach oraz Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ks. Adam Wycisk.
 • Na zdjęciu widzimy Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Na zdjęciu widzimy rodziny nowo przyjętych policjantów.
 • Na zdjęciu widzimy przemarsz Kompani Honorowej Policji wraz z nowo przyjętymi policjantami.
 • Na zdjęciu widzimy przemarsz Kompani Honorowej Policji.
 • Na zdjęciu widzimy nowo przyjętych policjantów wraz z swoimi najbliższymi członkami rodziny.
 • Na zdjęciu widzimy nowo przyjętych policjantów wraz z ich najbliższymi.
 • Na zdjęciu widzimy uśmiechniętego policjanta zaraz po ślubowaniu , który stoi pomiędzy swoimi rodzicami.